jueves, 9 de diciembre de 2010

Recursos Educativos 1º ciclo Educación Primaria

Comezamos este blog coa intención de que sexa un lugar onde os alumnos do primeiro ciclo , profesores e pais atopen actividades atractivas e lúdicas para ampliar e reforzar os contidos do currículo. Os obxectivos principais que perseguimos son:
- Intentaremos mellorar a escrita.
- Fomentar a lectura a través de entornos de traballo e centros de interese.
- Familiarizar os alumnos con entornos dixitais e
- Facilitar o contacto colexio-familia.

Por iso propoñemos os seguintes recursos:

ESCRITURA
Escrita : o obxectivo é que os nenos/as integren as palabras no seu vocabulario e fagan frases sinxelas en comprensibles.
Caligrafía: podemos xenerar follas para que os nosos alumnos traballen a grafía e o enlace a través de copias.
Escritura arbitraria: Uso da b e da v

Ordenar sílabas: para formar palabras e oracións

LECTURA
Lectura : intentaremos mellorar a lectura e fomentar a lectura comprensiva.
Contos variados: trata de exercitar a lectura comprensiva.
Contos en galego: melloraremos a nosa fluidez en galego,e tamén xogaremos. 

MATEMÁTICAS
Matemáticas : realizaremos sumas, restas e favoreceremos a aprendizaxe lóxico-matemático.
Multiplicacións: intentaremos mellorar a axilidade mental.
Problemas : favorecemos a integración dos procesos matemáticos na vida diaria.
Enlaces: actividades de matemáticas para varios niveis.

COÑECEMENTO DO MEDIO
Medio: Blog adicado a diferentes aspectos que poden complementar o traballo do aula a través de vídeos e demostracións prácticas

VARIAS MATERIAS
Judelan: xogos e actividades das diversas materias e de distintos niveis.
Profesores: actividades para a realización na clase
MÚSICA
Educalandia - Dentro podes atopar numerosas actividades adicadas a cada ciclo, entre as que atoparedes moitas de música.
O Rincón da Música - Ondes tedes dende explicacións teóricas ata actividades prácticas e audicións.
Música - Nesta páxina hai moitos enlaces onde podemos traballar dende a percepción auditiva ata a danza e o movemento.


ENLACES